1. obiskoval v tem letu so predmeti teoreti?nega

1. Uvod:

 

Na srednjo šolo sem se vpisal
zaradi tega ker sem prepozno prišal v Slovenijo, ampak sem nekaj podobnega
želel vpisati v Srbiji. Zdaj sem u?enec drugega letnika srednje kovinarske
šole.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Strojništvo/kovinarstvo me zelo
veseli kot delo, ker so delavci zelo iskani za ta poklic in so zaslužki zelo
dobri. Strojništvo je tudi kozarec brez dna ker vedno z nova prihajajo nove
tehnologije in novi stroji kar po meni da je ta poklic zelo pomemban in iskan v
vsih državah pa tudi in v Sloveniji.

O?e ni želel da grem za ta
poklic, ne vem za kaj. Lahko bi rekli da je povezava s kovinami družinska
tradicija. Dedi je bil livar, babi je ro?no delala jedra za livenje, o?e je CNC
operater in programer in mami je delala kon?no kontrolo izdelkov.

Izdelke iz poklica oziroma
strojništva ki ga bom opravljal v prihodnosti najdemo kjer koli, kovinski
izdelki so povsod. Uporabljajo se za veliko stvari ker so izdelki iz kovine
mo?nejši, trjši in lepšega izgleda od lesa ali plastike, ljudje prej niso imeli
pogoje, orodje in stroje za izdelavo kovinskih izdelkov, danes je to dost lažje
ker je vse avtomatizirano in opravljajo stroji. Kovinske izdelke najdemo v
telefonu, ra?unalniku, kuhinji, delavnici kjer koli…

Najbolj bi me veselilo da po
kon?ani tri letni šoli upišem plus dva leta za strojnega tehnika. Po tem bi
mogo?e želel tudi vpisati fakulteto. Ko bi vse to kon?al bi želel takoj najti
službo in za?eti z delom. Tudi to da bi dobil priložnost u?iti se na stroju od mojstra
ki veliko znanja ima kot moj o?e.

2.
Jedro:

 

Predmete ki sem jih obiskoval v
tem letu so predmeti teoreti?nega dela. Predmeti se imenujejo:

Ø  CNC (ComputerNumericalControl
– ra?unalniško krmiljenje stroja)Do sedaj smo se u?ili za kaj uporabljamo CNC
stroje; kaj so CNC stroji; kje jih uporabljamo; ra?unalniško podprto
proizvodnjo; prednosti CAD – CAM-a; kdaj so se pojavili prvi NC in CNC stroji;
primerjavo NC stroja neko? ter CNC danes; stopnjo razvoja NC (CNC) strojev
skozi zgodovino; avtomatizacijo proizvodnje;

Ø  OPO(Organizacija
poslovanja)  Do sedaj smo se u?ili kakšne
vrste organizacija obstajajo; zakone: minimuma, razpada in pomnoževanja; kako
se je razvojala organizacija; organizacije ki prou?ujejo delo in s ?im se
ukvarjajo; proizvodnjater proizvodni sistem; organizacijski vpliv; proizvodni
in tehnološki proces; oblike potekov tehnoloških procesov; zgodovinski razvoj
na?inov proizvodnje…

Ø  OBMT(Osnove
oblikovanja materialov) Do sedaj smo se u?ili kaj moraš imeti, poznati;
tehnologijo; pridelovalno tehnologijo; vrste metalurgij; preoblikovanje;
delitev kovin ter kovinskih gradiv; energetske osnove vlivanja…

Najbolj vše? mi je predmet CNC,
ker pri tem predmetu se u?imo o strojih ki se še vedno razvijajo in so stroji
prihodnosti. Procesi so avtomatizirani, krmilimo z pomo?jo programov in pod
programov, stroji lahko delajo ve? vaz in še veliko stvari…

Smiselnosti teorije sem videl da
se lahko iz nje veliko stvari nau?imo in ?e znamo teorijo vse to lažje premenimo
v praksi. Pri vseh predmetih je pomembna teorija ker brez teorije ne moremo
delati v praksi. Prvo se moramo nau?iti pa primeniti v praksi ker druga? bi
mogo?e napa?no naredili, ali nekaj pokvarili.

Namen strokovne ekskurzije je to
da bi mi u?enci pogledali kako posamezna podjetja delujejo, kaj izdelujejo, od
?esa izdelujejo, iz ?esa ali od kje nabavijo material, kako so za?ela, kako
izdelki grejo po postopkih, kaj se pri katerem postopku dela ali obdeluje in na
koncu zaklju?ili ali bi mi lahko delali v tem podjetju in kaj bi delali z našim
poklicem.

Železarna
Jesenice se ukvarja z predelavom in dobijanjem železa ali jekla iz rude ali
odpadnega materiala. Podjetje je usmerjeno k tem da ?im ve? pridobi odpadnega
jekla in železa ker je 100% reciklažen. Odpadke pridobivajo iz celotne bivše
Jugoslavije. Ukvarjajo je tudi z odkupovanjem, zbiranjem, sortiranjem, rezanjem
in predelavom kovinskih odpatkov. Železarna jesenice je ena izmed ve? podjetji
ki so ?lanine SIJ GROUP (Slovenska industrija jekla). V Železarni Jesenice je
zaposleno ve? kot 3600 ljudi in med tem spade med eno od najve?jih podjetjih.
Železarna Jesenice je dale? znana po kakovosti materiala to je refleksija
uspešnosti te grupe ki ostvarja 145.266.065 EUR.

Kolektor orodjarna D.O.O se ukvarja z
proizvodnjo, razvojem in konstrukcijom raznli?nih orodij za stroje ter
proizvodnjo in konstrukcijo linij in strojev. Kolektor orodjarna ponuja veliko
stvari, kot so: konstrukcija orodja, konstrukcija elektrod, rezkanje 3 in 5
osno, proizvodnja elektrod, potopna erozija, kontrola kakovosti in
preizkušanjem orodij. Najve? izdelujejo orodja za rezilne in krivilne stroje
ter za brizganje termoplasta in duroplasta. Z orodjem ki ga Kolektor Orodjarna
izdeluje se najve? uporablja za avtomobilsko industrijo in izdelke za dom.
Kolektor je edinstveno podjetje ki dopuš?a oglede njine proizvodnje, ampak ne
želi povedati ni? o svoji tehnologiji in o svojih postopkih ker to kar delajo
je enostavno endistveno.

Veliko je povezave med teoreti?nimi predmeti in strokovno
ekskurzijo. Povezava med strokovno ekskurzijo in organizacijom poslovanja je ta
da imamo vstopke in izstopke(kot primer: notri pride materijal, zunaj pa pride
kon?an izdelek), organizacija mora biti od za?etka po postopkih(primer: razrez
plo?evine, vrtanje, krivljenje, varjenje, brušenje, nanašanje prevlek(zaš?ita),
montaža, kon?ni izdelek) brez zapletanja ker se veliko ?asa in denarja izgubi v
zapletu proizvodnje. Povezava med CNC in strokovno ekskurzijo je ta da je
celotna proizvodnja avtomatizirana. Vse postopke in procese izvajajo stroji,
?lovek je tukaj samo da kontrolira, pazi, meri kose in programira stroj.
Povezava je tudi ta da je proizvodnja ra?unalniško podprta. To po meni da se
to?no ve kje se kos nahaja, keri postopki so kon?ani in da li je kos kon?an. Povezavo
med strokovno ekskurzijo in predmetom osnove oblikovanja materialov vidim tako,
da se tukaj morajo poznati na?ini obdelave materiala ter postopki. Moramo
poznavati kakšne so materiali trdote,žilavosti, se lahko obdelujejo ali ne,
kakšne so sestavine materiala, ali so lahke ali težke kovine in tako naprej…

V železarni pridobivajo odpadni material železa ali jekla
ki ga najprej morajo lo?iti da bi dobili ?im bolj ?isto kovino. Ko se materijal
lo?i gre v pe? kje se segreva in za?inje taliti.Ko se materijal stali dodajo se
še poboljševalci in po tem gre na vlivanje. Vliva se v kocko ki je velikosti
mogo?e 1,20m x 1,20 x 20cm, po tem komad gre na hlajenje. Po hlajenju ta kocka
gre v pe? ki je na fosilna goriva(plin), tam se kos segreva na 1400 stopinj. Ko
se kos segreje in pride van iz pe?i gre na valje ki služijo za transport, na to
se na hitro polije z vodom in gre na valjanje, ko pride pred stroj za valjanje
se poravna in se zaleti v stroj kje se materijal tanjša in poliva z vodo da se
valj ne bi zalimal, in tako ve? krat do željene debeline.Material se valja na
željeno debelino, po tem material gre na rezanje na željeno mero.

V Kolektor orodjarni mi ni? ni bilo jasno. Videl sem
stružnice, reskare, erozimate, ampak mi ni? ni jasno kaj ti stroji delajo in
kakšna orodja nardijo. ?lovek ki nam je govoril je bil ?ist na tiho in je zmeraj
obra?al hrbet da ga nebi slišali. Na internetu sem iskal in sem nekaj ugotovil.
Da se ukvarjajo z izdelavom orodja za izdelavo delov za avtomobile in hišne
aparate. Ugotovil sem tudi to da vse kar delajo držijo za sebe.

Po
opravljeni praksi mi je snov lažje razumljiva, ker smo nekaj videli kar je povezano
z teorijo v našem poklicu, dost je lažje ene stvari razumeti ko jih vidiš, a ne
samo ko professor razlaga. Najbolj zanimiv mi je bil postopek preizkusa
materiala v železarni jesenice, tam se od materiala naredi en kos ki se imenuje
epruveta, na epruveti se delal preizkus nateznosti. Tudi se je delal preizkus
žilavosti materiala. Gledali smo tudi preizkus odpornosti materiala na
hladno?o. Tudi mi je bil zanimliv postopek valjanja, ko se od kocke materiala
dobi ploš?a materiala. Edina stvar ki mi ni bila jasna je celotna Kolektor orodjarna
in tudi to za kaj smo sploh hodili tam…

Vidim
povezavo med poukom in strokovnom ekskurzijom to so vse procesi za katere se mi
šolamo lahko bi z pridobljenim znanjem iz šole delali tudi to. Ker to so procesi
taljenja, poboljševanja, valjanja, kovanja, vlivanja, rezkanja, struženja, in
tako naprej…

 

 

 

3.   
Zaklju?ek:

Uspeh napraksi je refleksija teoreti?nega dela. Da se nismo u?ili
teorije ne bi smo je primenili v praksi.

Zelo veliko sem se novega nau?il in veliko novega znanja sem pridobil
na praksi in v šoli. Profesor se je potrudil da nam ?im ve? svojega znanja prenese
v teoreti?nem delu. Tudi professor za prakso v šoli.